OGÓLNOPOLSKA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA PTTK
"SKARBY ARCHITEKTURY"
"MIĘDZY WISŁĄ A BUGIEM"

Kontakt Home  
 


REGULAMIN

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.
   
 2. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z  ciekawymi obiektami krajoznawczymi położonymi między Wisłą a Bugiem.
 1. Odznaka posiada 3 stopnie: brązowy, srebrny i złoty.
     Stopień  brązowy  Stopień  srebrny  Stopień  złoty

   

 2. Minimalna ilość zwiedzonych obiektów krajoznawczych na poszczególne stopnie odznaki wynosi:
  na stopień brązowy – 15
  na stopień srebrny – 30
  na stopień złoty – 45
   
 3. Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.
   
 4. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą  ubiegającej się  o odznakę) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.
   
 5. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
   
 6. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
   
 7. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres:
  Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15,-22 - 109 CHEŁM -6
   
 8. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłka pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
   
 9. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.
   
 10. Obiekty proponowane do zwiedzania są wymienione w Załączniku do regulaminu.
   
 11. Inicjatorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 7/2008 z dnia 27.11.2008r, Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.

Z a ł ą c z n i k - Do regulaminu "SKARBY ARCHITEKTURY" "MIĘDZY WISŁĄ A BUGIEM"